Eksploracja danych


  • eksploracja tekstów i danych
  • pozyskiwanie i wyszukiwanie informacji na zlecenie

 

Oferujemy Państwu usługi z zakresu eksploracji tekstów (text mining)

“Text mining” polega na znalezieniu kluczowych fraz, zdań i informacji, które zostają następnie zakodowane – czy to w formie baz danych czy innych metod cyfrowych.
Zgromadzona w ten sposób wiedza może zostać wykorzystana zarówno do poszukiwania kolejnych interesujących informacji jak i do znalezienia wzorców i powiązań między już posiadanymi.

W szczególności zachęcamy do zamówień na:

  • wyszukiwania treści pod copywriting – czy to z branży na podstawie zawartości w serwisach zagranicznych jak i o podobnej tematyce; takie dane mogą zostać następnie poddane obróbce przez copywritera w celu tworzenia bogatych i wartościowych tekstów dla Państwa firmy
  • antyplagiat – sprawdzanie czy ktoś nie korzysta z naszych tekstów

 

Oferujemy Państwu usługi z zakresu eksploracji danych (data mining)

  • wyszukiwanie danych na zlecenie czyli pozyskiwanie wiedzy
  • ekstrakcja danych i wydobywanie danych np. ze stron www do dowolnego formatu
  • określanie gęstości występowania wyrażeń w określonym medium
  • określanie prawdopodobieństwa plagiatu


Skontaktuj się z nami