Słownik pojęć


Achromatyzm – to pojęcie oznaczające przedstawienie grafiki danego elementu np. zdjęcia czy logo tylko w dwóch kolorach czarnym i białym.

CTA – czyli call to action, pod tym pojęciem, kryje się przycisk na stronie www np. landingpage’u, który ma za zadanie zachęcić oglądającego do akcji, czyli kliknięcia w niego i przejścia do kluczowej i i ważnej treści np. oferty czy innych informacji

CMYK –  model kolorów operujący na połączeniu czterech podstawowych barw: Cyan (jasnoniebieskiego), Magenta (purpurowego), Yellow (żółtego), blacK (czarnego). Tego typu zestaw kolorów stosowany jest w poligrafii. Dlatego wszelkie projekty nakierowane na druk, powinny być generalnie przygotowane w formacie CMYK.

Czcionka – komplet znaków dzięki któremu możemy stworzyć jednolitą treść w danym języku czy to w formie drukowanej czy elektronicznej. Czcionki w formie elektronicznej są najczęściej zakodowane w formie wektorowej tak by posiadały cechę skalowalności. Czcionkę definiują takie elementy jak krój czcionki czyli nazwę i kryjącą się pod nią specyfikę nadaną przez jej projektanta, sposób wykończenia znaków np. szeryf, jego brak, wysokość, kerning czyli ilość przestrzeni między znakami oraz styl (pogrubienie, kursywa czyli pochylenie oraz podkreślenie).

Czcionka szeryfowa / Szeryf – jest to czcionka, która zawiera dodatki w postaci tzw. szeryfów z ang. serif, czyli każdy ze znaków wyposażony jest w ozdobniki w formie linii pionowych, poziomych i ukośnych. Czcionki szeryfowe doskonale nadają się do druku gdzie zwiększają czytelność tekstu na medium np. papierze, natomiast na urządzeniach elektronicznych męczą wzrok oglądającego. Przykładami najpopularniejszych czcionek szeryfowych są: Times New Roman, Georgia, Palatino Linotype czy Book Antiqua.

Czcionka bezszeryfowa / Pismo bezszeryfowe  – jest to czcionka, która nie zawiera dodatków dekoracyjnych typu serif. Teksty dzięki temu mają charakter bardziej nowoczesnych, stylowych i czystszych niż ich odpowiedniki szeryfowe. Świetnie nadają się do mediów elektronicznych, np. dużych bloków tekstu na www. Przykładami najpopularniejszych czcionek nieszeryfowych są: Arial, Verdana czy coraz częstszy Open Sans.

Czcionka monospace  – jest to czcionka, znana również pod nazwami czcionki o stałej szerokości lub czcionki nieproporcjonalnej. Jej budowa polega na prostej regule, by każda litera czy znak zajmowały taką samą szerokość, czyli by długość np. litery „a” i „m” była identyczna. Czcionka ta zazwyczaj używana jest w technice, we wszelkiego rodzaju konsolach oraz do wyświetlania kodu np. w edytorach. Przykładami najpopularniejszych czcionek szeryfowych są: Courier New czy Lucida Console.

DTP – określenie pochodzące z angielskiego zwrotu „desktop publishing” czyli tzn. publikowanie zza biurka. Oznacza zakres prac związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów do druku, m.in. skład i łamanie, spady, stronicowanie, nanoszenie korekt, przygotowanie i obróbka materiałów fotograficznych. Tak przygotowany plik przekazuje się do drukarni w jednym z wymaganych formatów np. PDF, CDR czy AI.

Etykieta – jest to forma oznakownia towaru lub jego opakowania, najczęściej zawierający skrótowy wykaz podstawowych informacji takich jak logo, nazwa, cena czy producent. Etykiety, szczególnie te przygotowane w przemyślany sposób, pozwalają wyróżnić nasze produkty, wśród innych.

Gradient – polega na stopniowym przejściu kolorów n. z czerwonego do niebieskiego lub zanikania koloru w przezroczystość. Istnieją dwa typowe gradienty liniowe i radialne.

Ikona – ikona to niewielka graficzna reprezentacja programu, produktu lub pliku, pozwala na łatwą identyfikację, przy niewielkiej wadze pliku. Ikony mimo małych wymiarów powinny cechować się czytelnym przekazem, stąd przygotowanie „dobrego zestawu” ikon nie jest sprawą łatwą. Szczególnym rodzajem ikony jest favicona która jest stosowana na stronach www.

Infografika – tzw. grafika informacyjna jest wizualnym przedstawieniem pewnych szerszych zagadnień w sposób uproszczony i nacechowany emocjonlanie. Dzięki temu oglądający ma możliwość szybkiego zrozumienia i zapamiętania przedstawionych mu danych. Infografiki pozwalają szybko komunikować się z klientami, posługując się wzorcami i ciekawą wizualizacją, przez to są bardziej lubiane niż suche informacje tekstowe i coraz częściej stosowane. Często na infografikach znajdują  się wykresy słupkowe, wykresy kołowe, histogramy, wykresy liniowe, diagramy, a sam proces tworzenia infografiki jest czasami określany jako wizualizacja danych.

Kapitaliki  – to znaki o wyglądzie wielkich liter, ale które mają tę samą wysokość, co małe litery. Z powodu zniekształceń związanych ze skalowaniem wersalików czyli wielkich liter, najczęściej kapitaliki projektuje się jako dodatkowy zestaw znaków, do danego kroju czcionki. Ich zadaniem jest najczęściej wyróżnienie pewnej części tekstu, przy czym jest ono subtelniejsze niż użycie samego ciągu wersalików.

Kerning – jest dostosowaniem odległości pomiędzy parami znaków (tzw. świateł międzyliterowych): liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych. Pewne pary znaków tworzą niedopasowaną przestrzeń, natomiast kerning dodaje ją lub odejmuje aby stworzyć tekst atrakcyjny wizualnie, czytelny i proporcjonalny.

Kompresja obrazu rastrowego – polega na zmniejszaniu jego rozmiaru poprzez zmniejszenie objętości. Duże rozmiary plików są zjawiskiem niekorzystnym, czy to przesyłanie plików w internecie, czy osadzanie ich na stronach www, spora ilość danych wydłuża czas i efektywność naszej pracy. Z pomocą przychodzi kompresja, operacja ta nie musi oznaczać utraty jakości obrazu tzw. kompresja bezstratna (np. formaty: EPS, TIF, PNG i PSD), ale zdecydowanie większe oszczędności można uzyskać przy wykorzystaniu tzw. kompresji stratnej (np. formaty: JPG, GIF, PNG i TIF). Najczęściej kompresję przerywamy gdy na obrazie są już widoczne zniekształcenia czyli artefakty kompresji, co stanowi dyskomfort dla oglądającego. Bardzo wygodnym i najczęściej używanym do kompresji jest format obrazów JPG oraz PNG.

Kontrast – oznacza wartość różnicy między zestawionymi obiektami obrazu, a uzyskujemy go poprzez zestawienie elementów o różnych wartościach, mówiąc prościej gdy są one do siebie inne. Może tu użyć koloru, kształtu, tekstury, rozmiaru lub czcionki, aby stworzyć i maksymalizować kontrast. Na przykład różne kolory między tekstem, a tłem. Powodem używania kontrastu w grafice jest chęć zwrócenia i przyciągnięcia uwagi.

Kompresja obrazu wektorowego – kompresja w przypadku obrazów wektorowych zazwyczaj nie jest potrzebna, jako że stanowią one zbiór tekstowych równań matematycznych, natomiast można minimalizować ich wymiar poprzez usunięcie niepotrzebnych elementów tekstowych, pustych znaków i meta tagów.

Krzywe wektorowe – potoczna nazwa określająca elementy składowe obrazu wektorowego np. punkty, linie, krzywe o przeróżnych kształtach wszystko to co składa się, buduje i tworzy całość grafiki. Na wspomnienie zasługują krzywe Béziera, która dzięki swoim parametrom pozwalał łatwo i intuicyjnie tworzyć dobrze dopasowane i oczekiwane przez grafika kształty.

Landing page / Strona lądowania / Micropage / Microsite  – w znaczeniu ogólnym odnosi się do każdej strony sieci Web, do której użytkownik przybywa po kliknięciu hiperłącza, natomiast w znaczeniu marketingowym odnosi się do każdej strony sieci Web, do której użytkownik przybywa po kliknięciu hiperłącza typu mailing, banner, link sponsorowany czy inny link z reklamą. Zasadniczym zadaniem takiej strony i jej elementów jest konwersja czyli spełnienie założenia marketingowego twórcy np. rejestracyjne, informacyjne, sprzedażowe itp. Skuteczność Landing Page’a określa wskaźnik konwersji informujący nas ile osób go odwiedzających podjęło działanie. Wyróżniamy dwa podstawowe typy Landing Page’ów czyli Lead Gen oraz Click Through. Pierwszy z nich ma za zadanie zebrać jak najwięcej informacji personalnych od użytkownika w ramach strony, natomiast drugi przenieść użytkownika do jak interesującego go miejsca np. zakupu produktu.

Layout – pojęcie to oznacza całościowy projekt graficzny strony internetowej lub aplikacji, zawierający zwyczajowo takie elementy jak top, nawigację czyli menu, stopkę, cześć informacyjną, dodatkowe okienka, np. newsletter, wyszukiwarkę itp. Layout jest wzorem dzięki do którego programista, będzie starał się maksymalnie zbliżyć podczas procesu kodowania inaczej „cięcia” projektu graficznego. W procesie przygotowania layoutu w zasadzie panuje dowolność jednak należy pamiętać o dobrze dobranym, optymalnym rozstawie elementów, tak by układ nie był „zapchany” czy też nie zawierał zbyt dużo pustych niezagospodarowanych miejsc. Z pojęciem Layoutu często łączy się tzw. Makieta.

Leading – określa odległość między sąsiadującymi wierszami tekstu, gdy treść zawierająca wiele wierszy. Dobrze dobrany, zapewnia czytelność naszej treści, natomiast zbyt mały powoduje że treści nachodzą lub zlewają się ze sobą.

Logo / Logotyp identyfikuje firmę lub produkt za pomocą znaku graficznego, flagi, symbolu lub podpisu, co najważniejsze powinno mieć one prostą formę. Logo może składać się z obrazka, z logotypu lub z połączenia obu tych składników. Na swój sposób określa firmę i łączy zestaw jej usług oraz produktów wizualnie upraszczając klientowi dotarcie do właściwych. Ważne jest, żeby logo mogło być łatwo modyfikowane i drukowane stąd unikamy w logotypach zbyt dużej ilości kolorów oraz grafiki rastrowej – na rzecz grafiki wektorowej.

Lorum Ipsum – jest tekstem pozbawionym sensu, składającym się ze słów łacińskich, i stosowanym w projektowaniu graficznym i programowaniu. Pozwala on na szybkie uzupełnienie obszarów roboczych przez co stanowi świetny wypełniacz i pozwala skoncentrować uwagę na elementach wizualnych np. obrazkach czy układzie, a nie na treści.

Fotoedycja – to zbiór prostych operacji graficznych, którym grafik poddaje zdjęcie, nie zmieniają one w szczególny sposób treści obrazu, natomiast podnoszą jego jakość, walory odbiorcze oraz usuwają zniekształcenia i błędy czyli wszystko to co niepożądane. Przykładem jest np. usuwanie efektów czerwonych oczu, dostosowanie balansu kolorów czy likwidowanie zabrudzeń.

Fotomanipulacja – już bardziej rozbudowaną formą fotomontażu, nastawioną na takie manipulowanie zdjęciami by uzyskać walory np. artystyczne, czy określonej konwencji.  Techniki te wymagają wielu umiejętności oraz dobrego materiału zdjęciowego. Stosowane jest tu szparowanie, łączenie, edycja, maskowanie, kolorowanie, nasycanie, efekty, i wiele innych.

Fotomontaż –  jest określeniem na zbiór metod pozwalających uzyskać zdjęcie złożone / zmontowane z wielu innych, mniejszych fotografii ich elementów bądź wycinków. Zazwyczaj nie wprowadza rewolucyjnych zmian w wyglądzie a skupia się na ich odpowiednim złączeniu, czyli by idealnie zamaskować miejsca tych łączeń.

Majuskuła / Wersalik / Wielka litera –  pod tym pojęciem kryje się określenie na każdy podstawowy zestaw wielkich liter danej czcionki czyli A, Ą, B, itd. Najczęściej w praktyce, są używane na początku zdań, jako pierwsze litery imion czy krajów

Makieta / Prototyp / Mock-up – jest cyfrowym lub rzeczywistym modelem używanym do wizualizacji i testowania wczesnych koncepcji projektu, zanim w ogóle powstanie. Makieta w projektowaniu serwisów i aplikacji często składa się z jednego lub kilku statycznych obrazów, które przypominają przyszły interfejs w jak największej liczbie aspektów np. układ. Dzięki temu jest solidną podstawą do dyskusji, opinii i nanoszeniu zmian na projekt. Istnieją różne narzędzia programowe dla tworzenia makiet, które wspomagają i usprawniają ich tworzenie.

Minuskuła / Mała litera – pod tym pojęciem kryje się określenie na każdy podstawowy zestaw małych liter danej czcionki czyli a, ą, b itd. Miniskuła buduje większą część każdej treści.

Margines bezpieczeństwa – to obszar bezpieczeństwa pomiędzy krawędzią formatu a częścią wewnętrzną projektu, o ile spady pozwalają nam uzyskać spasowanie projektu z krawędzią, to marginesy chronią nas projekt przed obcięciem jego ważnych elementów np. tekstów. Generalnie im dalej są odsunięte elementy nie będące tłem od spadu, tym lepiej i bezpieczniej dla projektu oddawanego do druku.

Monochromatyzm –  to pojęcie oznaczające przedstawienie grafiki danego elementu np. zdjęcia czy logo w odcieniach z palety tylko jednego koloru np. tylko czerwieni czy wyłącznie szarości.

Nasycenie – określa stopień intensywności lub czystości kolorów obrazu. Na przykład niski poziom nasycenia może powodować wrażenie że obraz jest blady, mglisty i wyblakły, podczas gdy bardziej nasycony kolor daje efekt ożywienia i jaskrawości. Wysoce nasycone obrazy powodują przyciągnięcie zainteresowania, stąd stosujemy je na elementach wiodących.

Optymalizacja grafiki – już wkrótce

Optymalizacja www – już wkrótce

Pantone – Pantone (Color) Matching System to zastrzeżony model mający zastosowanie w mieszaniu kolorów. Zawiera on barwy które nie mogą być mieszane w CMYK, a dodatkowo dzięki  umożliwia łatwe odtworzenie koloru na podstawie składowych. Bardzo dobrze sprawdza się w druku gdy zależy nam na standaryzacji i uzyskaniu tych samych kolorów niezależnie od drukarni.

Piksel / Piksele – piksel to najmniejszy jednolity obszar obrazu, definiownany na urządzeniach elektronicznych: monitorach, wyświetlaczach, aparatach cyfrowych itp. Obraz składa się z wielu pojedynczych pikseli, a im większa ich liczba, tym wyższa rozdzielczość.

Przezroczystość – Oznacza stopień przejrzystości elementu. Pełna przezroczystość to brak elementu, brak przezroczystości to element całkowicie widoczny. Przezroczystość ma olbrzymie zastosowanie w grafice, umożliwia uzyskiwanie ciekawych efektów poprzez nakładanie warstwowe grafiki, tworzenie masek i wiele innych. W oznaczeniach kolorów RGB dodaje się parametr A określający stopień przezroczystości danej barwy.

Reguła trójpodziału – jest technikę, która w grafice i fotografii jest używana od dawna. Korzystając z siatki dzielącej obraz na trzy rzędy i trzy kolumny,  w miejscach przecięcia otrzymujemy najbardziej prawdopodobne punkty zainteresowania oglądającego. Projektanci używają ich jako wskazówek, do określenia, gdzie umieścić najważniejsze i najbardziej wartościowe elementy w ich kompozycji.

Rozmycie – powoduje, że obraz jest mniej wyraźny, rozmazany, a przez to traci ilość dostrzegalnych detali. Użycie tej operacji jest bardzo przydatne gdy chcemy zamaskować pewne elementy obrazu, np. twarz, wrażliwe dane. Świetnie sprawdza się gdy chcemy użyć zdjęcia jako tła, szczególnie wspólnie z innym elementami, wtedy rozmycie pozwala na odciągnięcie uwagi oglądającego od zdjęcia, a skierowanie jej na właściwą treść.

RGB / RGBA – skrót RGB pochodzi od angielskich nazw kolorów red, green i blue czyli oznacza kolejno czerwony, zielony i niebieski. Ten zestaw modelu reprezentacji barw jest najczęściej używany do prezentacji obrazu na ekranach cyfrowych. Czasami dodaje się jeszcze do tego zestawu symbol  A czyli ang. alpha (kanał alfa) i określa przezroczystość. Dla wartości 100%  mam brak przezroczystości piksla w danym kolorze RGB natomiast dla 0% całkowitą przezroczystość.

Rendering
– w grafice trójwymiarowej renderowanie jest operacją dodawania cieni, kolorów, świateł, odbić itp. elementów na szkielecie naszej sceny z elementami 2D i 3D. Jest to operacja która wymaga dużych nakładów mocy obliczeniowej a przez to jest pracochłonna. Dzięki renderingowi otrzymujemy kompletne zobrazowanie projektowanej przez nas grafiki trójwymiarowej. Czasem wyróżniamy na etapie projektowym tzw. renderowanie wstępne, które jest szybkie i niedokładne, ale pozawala ocenić grafikowi wpływ parametrów na scenę.

Retusz graficzne poprawianie oryginału przeznaczonego do reprodukcji; poprawianie negatywów lub diapozytywów przez uwydatnienie szczegółów rysunku, powiększenie lub osłabienie gęstości optycznej, celem uzyskania maksymalnego podobieństwa odbitki z oryginałem.

Rozdzielczość – to właściwość obrazu określająca jak wiele pikseli na na swój wymiar się składa. Rozdzielczość obrazu określa jego jakość i widoczność detali. wygląda on lepiej, gdy ma wyższą rozdzielczość. Odwrotnie. jest rozmyty gdy rozdzielczość jest niska. Grafika wektorowa jest odporna na utratę jakości stąd tak przydatna w codziennej praktyce.

Skala szarości – Monochromatyczna paleta kolorów opierająca się na kolorze szarym, czyli biel, czerń oraz wszystkie przejściowe barwy koloru szarego.

Slajd – już wkrótce

Spacjowanie – już wkrótce

Spad / Spady / Bleedy – są bardzo ważnym elementem grafiki przygotowywanej do druku, a określają zadrukowany obszar które wychodzi poza obszar publikowanego materiału i jest przeznaczony do obcięcia. Zwyczajowo obszar ten jest niewielki i chroni druk przed niedokładnościami przycięcia. Mając pewien zapas zadrukowanego obszaru, szczególnie gdy grafika dochodząca do krawędzi nie jest białym tłem, mamy pewność, że projekt będzie idealnie skomponowany z przyciętymi krawędziami.

Stopka – to zbiór elementów strony projektu powtarzających się w jej dolnej, końcowej części np. dla podstron serwisu www czy strony materiału przeznaczonego do druku

Szparowanie – zaznaczanie, wycinanie z tła, wyodrębnianie proces wycinania danego fragmentu obrazu rastrowego z całości. Jest to jedno z podstawowych zadań przy obróbce grafiki rastrowej. Często wycina się np ludzi lub obiekty z tła i wstawia na inne tło.

Tracking –  w typografii już wkrótce

Trapping / Zalewka – to mechanizm bezpieczeństwa, polegający na takiej konstrukcji materiałów do druku, by uniknąć przerw między kolorami. Na styku kolorów tworzy się najczęściej niewielkie, tzw. elementy przejściowe – zalewki. Rozróżniamy dwa typy zalewek: podlewka zmniejszająca obiekt (gdy jaśniejsze tło nakłada się na ciemniejszy obiekt) i nadlewka zwiększająca obiekt (gdy jaśniejszy obiekt nakłada się na ciemniejsze tło). Przy elementach stykających się, a mających wspólne kolory podstawowe najczęściej zalewka nie jest potrzebna.

Typografia i liternictwo – już wkrótce

Wektoryzacja / Trasowanie / Zamiana na krzywe / Tracing – proces mający na celu zmianę grafiki rastrowej na wektorową. Polega na zamianie rastrów na obiekty wektorowe na zasadzie podobieństwa koloru. Proces ten wiąże się najczęściej z deformacją pierwotnego obrazu.

Złoty podział – to taki podział obiektu na dwie części aby wymiar większej z nich do mniejszej w stosunku, był równy stosunkowi całego obiektu do większej części. Stosunek ten jest nazywany złotą liczbą i wynosi około 1,6180. Złoty podział ma tą cechę, że grafika projektowana z jego udziałem, przyciąga wzrok, daje poczucie dopasowania i dobrego sformatowania całości. Stosując złoty podział do elementów prostokątnych możemy projektować strony www o idealnej konstrukcji.

Zoom – pomniejszanie lub powiększanie widoku dokumentu lub obrazu w programie graficznym.

Znak wodny / Watermark – znaki wodne były pierwotnie ledwo widocznymi obrazami w formie odcisków na papierze, które można było zobaczyć tylko pod określonym kątem, dzięki różnej grubości papieru. Ta technika została zaprojektowana, aby zapobiec fałszowaniu i jest nadal używana. Cyfrowe znaki wodne mają podobną funkcję natomiast ich dodawanie wygląda zupełnie inaczej i jest realizowane przez odpowiednie algorytmy, tak by ich usunięcie było możliwie najtrudniejsze. Są dodawane nie tylko do zdjęć ale też do filmów i plików dźwiękowych w celu ochrony praw autorskich ich właściciela i zapobiegnięcie kradzieży. Najczęściej wkomponowanym w obraz znakiem wodnym jest logo, nazwisko, określony symbol itp. Bardzo często znaki wodne można spotkać na stronach sprzedażowych prezentujących asortyment, czy serwisach zajmujących się handlem zdjęciami.