Odtwarzanie obiektów 3D


  • odtwarzanie obiektów 3D ze zdjęć/fotografii (ale też np modelowanie przedmiotów/obiektów wg planów, szkiców, realnych obiektów)

Masz szkic, rysunek, zdjęcie do przeniesienia w świat 3D? – dobrze trafiłeś

Oferujemy Państwu wykonywanie modeli w ramach rekonstrukcji przestrzennej.

Odtwarzanie modeli wykonujemy w oparciu o zdjęcia, rysunki, szkice oraz schematy (np. blueprints). Proces taki rozpoczynamy od zgromadzenia możliwie największej ilości informacji bazowych a następnie digitalizujemy te dane, by uzyskać pełnoprawny model trójwymiarowy. Rekonstrukcje takie mają szerokie zastosowanie w dalszych etapach cyfryzacji czy na potrzeby web oraz gier.

Tworzymy również obiekty „Low poly”. Obiekty takie są wykorzystywane przede wszystkim w aplikacjach generujących grafikę trójwymiarową w czasie rzeczywistym. Liczba możliwych do wyświetlenia wielokątów w danej chwili jest ograniczona wydajnością komputerów.

Dlatego modele 3D projektowane są, aby osiągnąć kompromis między możliwościami a wrażeniami estetycznymi.

Skontaktuj się z nami